KOMMANDE EVENT → 
  Inga event publicerade
 
UTVÄRDERINGAR OCH UPPDRAG
 Övrigt 

Utvärdering seminariedag 23/9
2016-09-23 Sista ansökningsdag

Utvärdering AT-föreläsning 23/9 Tacksam om ni fyller i utvärderingen e… Läs mer →
 
 AT-specifika projekt 

Bli medlem i informationsutskottet
2016-12-16 Sista ansökningsdag

Funderar du över förbättringsprojekt? Ta chansen att välja utskottsarbete iställ… Läs mer →
 
 Verksamhetsnära projekt 

Hur kan utbildningen för AT-läkare under placeringen på Ortopedkliniken förbättras?
2016-12-30 Sista ansökningsdag

Hur kan utbildningen för AT-läkare under placeringen på Ortopedkliniken förbättr… Läs mer →
 
 
KALENDER

SENASTE NYHETERNA
Bästa AT-handledare LiM - Krisztián Csatari

Krisztián Csatari på Medicinska specialistkliniken LiM fick 13/11 AT-handledarpriset.Publicerat 2016-01-03

Nominering:

"Engagerad och ödmjuk. Alltid beredd att diskutera och bistå vid bedömning. Kommer ofta personligen för att bedöma patienten (även till psyk!). Behåller sitt goda humör och sin pedagogiska attityd oavsett stressnivå. Öppen för diskussion och undervisar gärna. Alltid närvarande, väldigt bra vid handledning i både teori och i praktiska moment. Tar sig alltid tid att förklara för oss AT-läk. Ger alltid gott stöd som bakjour. För det outtröttliga tålamodet, en genuin vilja att förmedla kunskap och den ständiga tillgängligheten i handledningssituationer dag som natt. En fröjd... Läs mer →
Bästa AT-handledare US - Anders Kald

Anders Kald på Kirurgiska kliniken US fick 18/11 AT-handledarpriset.Publicerat 2016-01-03

Nominering:

"Anders tar sig tid att undervisa, ge tips och trix om arbetet, finns ständigt närvarande och kommer ofta personligen och hjälper till vid frågor/funderingar. Även hans sätt att ge feedback och poängtera om man gör ngt bra är värt att nämna. Hans positiva syn på oss AT-läkare som grupp, hans pedagogiska och inspirerande handledarstil samt glada humör har fått flera initialt helt allmänkirurgiskt ointresserade AT-läkare att tänka om."... Läs mer →
Bästa AT-huvudhandledare - Liselott McKenzie

Liselott McKenzie på Vårdcentralen Nygatan i Linköping fick 29/10 AT-handledarpriset.Publicerat 2016-01-03

Nominering:

”Från dag ett har Liselott varit en fantastisk mentor och handledare. Hon har på ett tydligt och engagerat sätt visat sitt stöd genom hela min AT. Hon har funnits där för att diskutera tankar och eventuella svårigheter som uppstått under min första tid som läkare. Från första dagen har vi haft regelbunden kontakt och hon har alltid funnits där om det varit något. Liselott är den kloka erfarna mentorn en aldrig haft men alltid velat ha.”... Läs mer →
Inblick i forskar-AT

Julia Slezaks forskning handlar om testosteronanalys i hår.Publicerat 2015-12-06

Min forskning handlar om testosteronanalys och jag har riktat in mig på att utveckla en analysmetod för att mäta testosteron i huvudhåret hos människor. Som det ser ut nu kan man analysera hormoner i både blod, saliv, urin och feces, men samtliga dessa metoder har en betydande svaghet - ingen av dem kan ge en sann bild av hur mycket hormon som produceras på lång sikt. Testosteron följer samma dygnsrytm som kortisol och är även känsligt för kortvarig påverkan på hormonnivåerna genom exempelvis stress, fysisk aktivitet, matintag och sex. Den exakta mekanismen för hur testosteron hamnar i håret ä... Läs mer →
Inblick i forskar-AT

Per Sundboms forskning handlar om ljudanalys för detektion av pumptrombos i mekaniska hjälphjärtan.Publicerat 2015-11-02

Under de senaste åren har användandet av mekaniska hjälphjärtan, däribland HeartMate II (HMII) ökat och långtidsresultaten av behandlingen blivit säkrare och förbättrats. Patienter som är aktuella för behandling med HMII är patienter med grav hjärtsvikt, NYHA IV, i väntan på hjärttransplantation. Behandlingen avlastar hjärtat och säkerställer vävnadsperfusion då hjärtsvikten är så uttalad att de ej skulle överleva en längre väntetid. I och med de förbättrade långtidsresultaten har fler patienter blivit kandidater för denna behandling, i vissa fall även som så kallad ”destination therapy” om ma... Läs mer →
Sammanställning kliniknära utbildning

Nu finns sammanställningen av enkäten rörande kliniknära utbildning att läsa här på hemsidan. Bara att logga in och läsa!Publicerat 2015-11-02

Den undersökning som gjorts kring hur AT-läkarna upplever den kliniknära utbildningen finns nu sammanfattad för den intresserade. Logga in och titta under rubriken "Utbildning" för att hitta dokumentet. ... Läs mer →
Lunchutbildningar kirurgi LiM

Nu är det dags för uppstart av lunchutbildningar i kirurgi på Motala Lasarett.Publicerat 2015-09-21

Hej!

Nu kör vi på försök igång med lunchutbildning i kirurgi. Vi börjar nu på torsdag 24/9, kl 12-13 och sedan fortlöpande udda torsdagar året ut och därefter utvärdering. Det blir jag och Erik Müssener som håller i det hela. Vi har bokat konferensrummet Boren för samtliga tillfällen, ligger i Aleris adm-korridor, plan 12.

Utbildningen riktar sig i första hand till er som är placerade på Aleris kirurgi och ortopedi, men alla AT-läkare är välkomna.
Ta med matlåda och bestick.


Välkomna!

/Johannes MalmborgKir föreläsni... Läs mer →
Utbildningsdag 9/9

Under utbildningsdagen 9/9 bjöds det på flera intressanta föreläsningar för oss AT-läkare.Publicerat 2015-09-21

Utbildningsdagen med temat psykiatri bjöd på flera intressanta föreläsningar. Under två av föreläsningarna deltog även patienter för att kunna bidra med patientperspektivet. Superintressant!... Läs mer →
Utvärdering föreläsningar 9/9

Utbildningsutskottet önskar som vanligt att ni utvärderar föreläsningarna. Länkar till utvärderingsmallarna hittar ni här under.Publicerat 2015-09-07

Utvärdering AT-föreläsning 9/9

Tacksam om ni fyller i utvärderingen efter AT-föreläsningarna 9/9 - Detta i syfte att fortsatt förbättra vår AT-undervisning. Utvärderingen återkopplas till respektive föreläsare.

Nils Thelin - ADHD ur ett vuxenperspektiv
Länk till utvärderingsmallen

Heléne Stern - Autismspektrumstörning
Läs mer →
Sociala utskottets höstplanering

Här kommer en uppdatering från sociala utskottet om höstterminen 2015Publicerat 2015-09-07

Kalendarium

Onsdag 9 September – Utbildningsdag i Motala Convention Centre Tema Psykiatri

Fredag 11 september – AW: middag och häng på någon trevlig restaurang i Linköping

Onsdag 23 September – Gemensam seminariedag med Norrköping i Missionskyrkan med efterföljande After Work på något bra ställe i stan

Onsdag 14 Oktober – Utbildningsdag i Linköping och omröstning Handledarprisen. Fika på Babettes kafferi direkt efter APT

Onsdag 21 Oktober - Välkomstmiddag för de nya AT-läkarna (gänget som började i mars/... Läs mer →
Reflektionsmöte kring basgruppshandledareskap

De AT-läkare som agerar basgruppshandledare under höstterminen har haft ett reflektionsmöte angående det kommande handledarskapet. Här kommer en sammanfattning av vad som diskuterades.Publicerat 2015-09-07

Reflektionsmöte kring basgruppshandledarskap den 2 september

Vi AT-läkare som under höstterminen-15 är basgruppshandledare på läkarprogrammet träffade Karin Siwe och Jonas Graf för att diskutera och få tips kring handledarskapet. Under träffen diskuterades bland annat gruppens farhågor kring hur man kan agera vid dysfunktionell gruppdynamik, relation med basgruppsdeltagare samt kunskapsnivå. Under träffen framkom tips om hur man kan arbeta med pedagogiken och hela tiden försöka knyta an till en klinisk situation och tidigare inhämtad kunskap. Diskussioner kring rollen och rel... Läs mer →
AT-rådslag i Motala

Igår hölls det AT-rådslag i Motala. En givande diskussion mellan AT-läkarna och representanterna för olika kliniker uppstod.Publicerat 2015-09-03

Tanken bakom AT-rådslaget är att AT-läkare och företrädare för klinikerna ska få mötas för diskussion under informella former.
Förväntningar och önskemål kan framföras från båda parter och tanken och önskan bakom AT-rådslaget är att kontaktvägarna skall förkortas och förenklas. Detta är ett sätt att kontinuerligt jobba med att hålla god kvalitet på de olika placeringarna.

Tack alla närvarande för ett givande möte med bra diskussion med relevant kritik som ledde fram till många bra förbättringsförslag.


Nästa AT-rådslag äger rum den 16:e september och rör då pr... Läs mer →
Utvärdering av primärvårdsutbildning 26/8

Via länken nedan kan du utvärdera primärvårdsutbildningen 26/8 på temat multisjuka äldre, etiska och medicinska överväganden av distriktsläkare Per Karlsson.Publicerat 2015-08-21

Länk till utvärderingsmallen... Läs mer →
Utvärdering av föreläsning 19/8

Det är dags att utvärdera onsdagens föreläsning på ämnet intoxer av Per Andersson. Länk till utvärderingsmallen finner ni här under.Publicerat 2015-08-20

Länk till utvärderingsmallen

Utbildningsutskottet tackar på förhand för din utvärdering. ... Läs mer →
Planering för höstterminen 2015

Finns nu på intersidanPublicerat 2015-06-22

Ett dokument med alla planerade utbildningsdagar samt andra viktiga datum finns nu att tillgå på intersidan under fliken "utbildning". Logga in för att kunna ta del av materialet. ... Läs mer →
Sommaravslutning

Sommaravslutning i trädgårdsföreningenPublicerat 2015-06-15

Sociala utskottet ordnade fredag 12/6 en sommaravslutning i trädgårdsföreningen med picknick och socialt umgänge. Här kommer en bild från den glada tillställningen.

Trevlig sommar!... Läs mer →
Nyhetsbrev från AT-kansliet

Här kommer ett nyhetsbrev och en sommarhälsning från studierektorerna samt AT-kansliet.Publicerat 2015-06-12

Nyhetsbrev från AT-studierektorerna inför hösten 2015.

Medicin US:
Förändringar i medicinblocket på gång!
Från och med nästa blockstart på medicin, vecka 31, kommer AT-läkarna att fördelas mellan MAVA, Lungmedicin och kardiologen. Alla AT-läkare kommer att ha placering på MAVA, 7-8 veckor, resterande tiden på medicinblocket kommer att förläggas på antingen lungmedicin eller kardiologen.

Ted Cabreira har slutat som AT-studierektor för medicin US, 31/5. Tina Lindman specialistläkare på MAVA kommer att ta över uppdraget i höst efter sin randning på KS. Under tide... Läs mer →
Höstens utbildningsprogram

Här kommer utbildningsprogrammet för hösten 2015. Observera att programmet än så länge är preliminärt och kan komma att ändras.Publicerat 2015-06-12

19:e augusti, Eken US
08:15-11:30 Intoxer
11:30-12:00 APT
13:00-16:30 smågrupp förbättringsarbete


9:e september, Motala CC
08:15-08:30 APT
08:30-12:00 Neuropsykiatri
13:00-16:45 Ätstörning och emotionell instabil personlighetsstörning


23:e september, Missionskyrkan Linköping
08:00-16:30 Seminariedag för alla AT-läkare i Region Östergötland
TEMA patientsäkerhet


14:e oktober, Eken US
08:15-12:00 Bröstsmärta och dyspné på akuten
13:00-16:00 Arytmi, hjärtsvikt
16:00-16:30 APT

... Läs mer →
Nya AT-läkare våren 2015

Här är de nya AT-läkarna som börjar sin tjänstgöring under våren respektive sommaren 2015.Publicerat 2015-06-11

Vi gamla AT-läkare vill hälsa er alla välkomna! En länk till bild och namn på alla nya AT-läkare finns här under.

http://lisa.lio.se/Startsida/Arbetsplats-Region-Ostergotland/AT-och-ST/AT-i-Ostergotland/AT-pa-US/AT-lakare/... Läs mer →